Preface

Предговор

Интернет представлява критичен начин зa прокарване на прогресивното осъзнаване на правата на човека, но чрез следене на комуникациите потенциалът му да се използва като средство за колективно, демократично действие бавно ерозира. Потребителите дори са загубили доверието си в него като сигурна платформа за ежедневна междуличностна комуникация.

Като използва за основа тринайсетте международни принципа за прилагането на човешките права при наблюдението на комуникациите, „Следене на комуникацията в дигиталната ера“ (Global Information Society Watch – GISWatch) разглежда състоянието му в 57 страни. Осем темaтични доклада очертават основните, рискови въпроси.

Както показват те, едновременно и държавите, и бизнеса са съучастници в следенето на комуникацията. Докато съществува необходимостта от системи за наблюдение и защита на обществото от вреда, правото на неприкосновеност и прозрачността , отговорността на държавите, бизнеса и гражданския контрол на която и да е подобна система, са важни и се нуждаят от подкрепа.

Тези тринадесет принципа са важното начало, което да накара гражданското общество да постигне общо действие – да настоява за мерки за демократичен надзор над следенето. Надяваме се, че това издание на GISWatch допринася за тази промяна.

Notes:
This report was originally published as part of a larger compilation: “Global Information Society wach 2014”: Communications surveillance in the digital age” which can be downloaded from http://www.giswatch.org/2014-communications-surveillance-digital-age.
Creative Commons Attribution 3.0 Licence ‹creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0› Some rights reserved.
ISSN: 2225-4625
ISBN: 978-92-95102-16-3
APC-201408-CIPP-R-EN-DIGITAL-207