2011 – Internet prava i demokratizacija

 

Preuzmite dio izvještaja  (uključuje predgovor i nekoliko tematskih izvještaja i izvještaje za nekoliko zemalja) (Engleski jezik) 

Share this